Vaata videokokkuvõtet toimunud festivalidest 2012 – 2016

CADRINA

„Ehk kunagi saab CADrinast üle ilma tuntud üritus ja siis ei võistle ainult Eesti koolid omavahel vaid ka teiste riikide omad,“ rääkis Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani.

Kuidas sai CADrina alguse?

CADrina võistluse idee on tegelikult pärit meie vilistlaselt ja Aru Gruppi juhatuse esimehelt, härra Juhan Viiselt. Tema on ka praeguse reaaltehnilise suuna mõtte algataja. 11 aastat tagasi, ettevõtjana nägi ta, et tema ettevõtetesse on vaja kvalifitseeritud tööjõudu. Sel ajal oli tehnoloogia kiiresti arenemas ning oli vaja inimesi, kes oleksid võimelised neid uusi seadmeid juhtima, nendega töötama. Härra Viise tegigi ettepaneku koolile ja me olime sellega päri ning nii saigi välja töötatud reaaltehniline õppesuund. Et seda suunda ja seega ka tehnilisi erialasid (õppeaineid) rohkem õpilastele tutvustada ja lähemale tuua, siis tuligi idee korraldada üritus nimega CADrina.

Mis on Teie osa CADrinas?

Minu osa? Noh eks ikka keegi peab kogu seda CADrina võistlust koordineerima, ehk siis tuleb kokku leppida ja kinnitada valdkondade kaupa neid inimesi, kes spetsiifiliselt juba ettevalmistusi teevad – alates avalöögist kuni auhindadeni. Kõige suurema töö teevad ära ikkagi õpetajad ja õpilased projektijuht Raimo Maasiku ja huvijuht Kristi Aimla juhendamisel. Siinkohal suur tänu nii neile kui ka kõigile, kes seda sündmust aitavad ette valmistada ja läbi viia! Kuna selle sündmuse eelarve on küllalt suur, olen mina ka see, kes peab leidma rahalisi võimalusi võistluse läbiviimiseks. Midagi pole parata, raha on väga oluline!

Mis kasu CADrinast on koolile, õpilastele või Kadrinale?

Eeskätt me peame mõtlema tuleviku, noorte ja laiemalt mõeldes, me peame mõtlema meie väikese Eesti peale, et ta oleks jätkusuutlik. Me ei saa võtta ainult Kadrina seisukohalt. Tähtis on, et Eesti riik säiliks. Selleks on vaja tugevat majandust ja erinevaid spetsialiste, kes seda majandust ülal peaksid. Peame vaatama ka Lääne-Virumaa ning kindlasti ka oma valla arengut. Et meil oleks noori, kes peale gümnaasiumite ja kõrgkoolide lõpetamist ning ameti omandamist, tuleksid kunagi siia tagasi. Eesmärk on säilitada Kadrina valla jätkusuutlikus.

Kui suureks peaks CADrina saama?

Kindlasti me peame leidma võimalusi võistkondade geograafiat laiendada, et võistkondi tuleks juurde, siiamaani oleme me võistelnud ainult kõrgkoolidega, aga see aasta on juba üks gümnaasium meiega võistlemas – Tartu Tamme Gümnaasium. Võistluse võimalusi on plaanis laiendada spordi poolele, sellest aastast algab CADrina päev spordiga. Mõte on selles, et pakkuda õpilastele erinevaid võimalusi spordist-arvutijoonestamiseni.

Hetkel kasutame AutoCADi, aga on palju teisigi joonestamisprogramme, mida võiks kasutada. Siin on mõttekoht kui saame uute arvutiprogrammide abiga tuua võistlusele uusi koole.

Minu ja ka teiste organiseerijate nägemus on, et tulevikus võiks kujuneda kujuneb CADrinast ülemaaline festival. Ehk kunagi saab CADrinast üle ilma tuntud üritus ja siis ei võistle ainult Eesti koolid omavahel vaid ka teiste riikide omad. Muidugi peame me siis huvikeskuse saali laiendama, aga ma ei usu, et see on suur probleem.

On Teil kokkupuuteid olnud AutoCADiga?

Ei ole, kuna ma seda väga ei kasutaks, aga põnev on jälgida kui teised sellega tegelevad. Mul seda vaja ei lähe ja ma arvan, et hetkel ma seda oskust ei omanda ka, eks vaatab, mis tulevik toob.

Mis on Teie esimene mälestus CADrinast?

Esimene, mis meenub, on meie poiste võit sellises konkurentsis.

Milline tuleb CADrina 2016?

Loodan, et põnevam ja huvitavam kui kõik eelnevad. Selle nimel oleme ka rohkem vaeva näinud.

Ma loodan, et see jääb mulle ka meelde sellega, et meie poisid jälle võidavad, nad pole ju tükk aega võiduradadel olnud. Meelde jääb see kindlasti ka seetõttu, et meile on toetajaid väga oluliselt juurde tulnud, just ettevõttete näol. See näitab, et me teeme õiget asja.

Teie eelmine amet oli võimlemisõpetaja, kust tuli direktori amet? Kas Teile meeldib?

Ma olen terve oma teadliku elu hariduse valdkonnas töötanud. Loomulikult meeldib. Igat tööd, mida sa teed, tuleb teha pühendunult. Teatud mõttes võib öelda, et mul on haridusgeen ka sees, sest mu ema ja väga paljud sugulased on haridusvaldkonnas töötanud. Ma arvan, et see pisik on sealt pärit. Noortega on mõnus koostööd teha ja nende seltskonnas ringi liikudes tunnen end ka paremini.

Juhan Viise, Aru Grupp AS juhataja ja CADrina festivali isa: „CADrinast saagu Kadrina valla nutikuse taseme test“

Olete CADrina idee autor. Millest sai mõte alguse?

Olime 2005.a. Aru Grupi ja Kadrina Keskkooli koostööprojektina käivitanud gümnaasiumiastmes insener- tehnilise õppesuuna, kus AutoCad tarkvaraga joonestamise õpetamisel oluline koht.

Õppetöö edenedes tahtsime olla veendunud, et meie AutoCad´i koolitus on piisavalt heal tasemel, ning otsisime võimalust oma taset konkreetse mõõdetava parameetriga järjekindlalt testida. Otsustasime käivitada iga-aastase arvutijoonestamise võistluse. Et teha asju väga heal tasemel, siis tuleb end võrrelda tugevamatega – nii said meie olulisteks võistluspartneriteks TTÜ ja TTKK.

Ja nimi CADrina?

See tuli kuidagi iseenesest, CAD + Kadrina, tundus sobivat.

Missugusena näete CADrina tulevikku?

Näen võimalust arendada arvutijoonestamise võistlus Kadrina kooli ja võib olla kogu valla nutikuse tasemetestiks, kus iga- aastaselt paneme välja, mis meil kogunenud on ning samas kutsume võistlejaid nii Eestist kui väljastpoolt. Kõik tegevused peavad olema väga professionaalsel tasemel alates CAD joonestamise- ja spordivõistlusest, ürituse organiseerimisest, esinejatest meediatöö ja sponsoritega tegelemiseni välja. Püüame kaasata erinevate tegevuste arendamisse järjest enam Kadrina Keskkooli õpilasi ning oma ala meistritest kooli vilistlasi. CADrina on hea võimalus vallavalitsuse, kooli, kohalike ettevõtete, samuti kooli vilistlaste ning valla inimeste, sponsorite ning koostööpartnerite omavahelise sünkroniseeritud koostöö arendamiseks. CADrinat arendades ja arukalt ära kasutades saame koolile ja vallale mainekujunduses kaasa aidata ning sellega inimesi, mõistust ja raha rohkem Kadrinasse kutsuda.

Oleme vaikselt edenenud. Lisaks eelnevate CADrina tegevustele kutsusime sel aastal ellu hommikuse spordiürituse, kus ruulib korvpallivõistlus CADrina CUP. Õhtul finaalvõistluse avalöögil löövad kaasa kooli erinevate kunstidega tegelejaid, kes professionaalse lavastaja, meie kooli vilistlase Erni Kase käe all oma oskused õhtusel lavashowl tervikuks seovad. Sponsorite ja koostööpartneritena kaasa aitamas on sellel aastal oluliselt rohkem ettevõtteid ning ka eraisikuid kui kunagi varem.

Kas CADrinat saaks ka kooliõpetuses rohkem rakendada?

Saab. Soovin, et käivitaksime järgmisel õppeaastal Kadrina Keskkoolis lisaks uue õppeaine: Projektijuhtimine. Oskame tihti erinevat soovida, kuid vahel tuleb ette, et puudu jääb oskusi oma soovid ellu viia, jääb vajaka siduda tulemuseks 3 komponenti: oma tahe, oskused ning ümbritsevad võimalused. Seda oskust võiksime Projektijuhtimise õppeaine abil oma kooli õpilastes arendada. Meil on oma kooli vilistlane, kes selles valdkonnas tipptasemel õppejõuna nii Eestis kui ka väljaspool. Ehk õnnestub ta kaasa kutsuda ning tugev ainekava kokku panna.. Sellise professionaalsel tasemel valikaine lisamine Kadrina Keskkooli õppekavasse võiks olla oluliseks lisamotivaatoriks väljastpoolt meie keskkooli õppima tulijatele. CADrina tegevusi saaks sel juhul kasutada praktilise osana õppeainest, kus teoreetilised teadmised ellu rakendatakse ning õpilaste oma käe all metoodilise õppe raames hakkavad sündmused arenema. Ja hiljem kui üritus läbi, saab teha korraliku projektianalüüsi, mis ühtlasi võiks olla Projektijuhtimise õppeaine lõputöö üks osa.

Õpilased saavad olla ise nii tegijad kui kriitikud. Iga järgmine CADrina pannakse võistlema koolinoorte poolt läbi metoodilise analüüsi eelmiste aastate tegemistega. Saab siduda õpet ning praktikat pidevalt parema tulemuse genereerimisel, paraneb koolitus ja areneb CADrina. Läbi sellise kogemuse kaob noortel tulevikuks hirm alustada ägedaid asju, need võetakse ette ja tehakse ära kasutades Kadrina Keskkoolis õpitud metoodikaid ning toetudes kogemusele, mis omandatud CADrina üritust läbi viies ning analüüsides.

Mis on Teie soov?

Kadripäeval toimuv CADrina peab eelkõige meile endile meeldima ning andma koolile ja piirkonnale jätkusuutlikkuse energiat.

 

 „See CADrina tuleb parem kui eelmine. Siiamaani on Kadrina Keskkool võistelnud ülikoolidega, kuid see aasta saame ka mõõtu võtta teise üldhariduskooliga” sõnab  Kadrina Keskkooli info- ja projektijuhit ning üks CADrina peaorganisaator Raimo Maasik.

 

Milline on Teie osa selles ürituses?

Hoian kogu üritusel silma peal; vaatan, et kõik sujuks; jagan infot; otsin võistkondi, raha, töötubade tegijaid; mõtlen, kuidas teha seda üritust paremaks ja huvitavamaks. Üksi teen ka mõningaid asju, aga põhiliselt töötan ikka meeskonnaga, kellega püüame üritust paremaks teha.

Mis on Teie esimene mälestus CADrinast?

Esimene mälestus on märtsist 2012, kui ma polnud veel siia majja tööle tulnud. Siis oli minu esimene CADrina koosolek ja mulle meeldis, kuidas seda suurt üritust organiseeritakse juba varakult – komisjon koos, arutatakse, kuidas teha ja mida teha ning kes teeb. Ja nüüd olen juba mitu aastat ise selle komisjoniga koos tegutsenud ja tegemist ning organiseerimist-mõtlemist-jooksmist on nii palju. Igal sügisel olen ma mõelnud, et kui CADrina läbi saab, hakkab mul puhkus. Loodan, et suur proovikivi saab läbi ja on rahulikum, aga tõsiasi on see, et ükski aasta pole seda puhkust tulnud. Mul seostub CADrinaga veel suhtlemine, nii meili kui ka telefoni teel. Arvuti taga istumine, seal meilidele vastamine ja plakatite ning muude asjade koostamine – silmanägemine läheb sinna.

On Teil kokkupuuteid AutoCADiga? Miks Teil seda oskust üldse vaja läheb?

Ei ole kahjuks, aga ma olen mõelnud selle peale, et võiks ju käia õpetaja Holgeri tunnis ja õppida algtõed selgeks. Mulle on alati meeldinud AutoCAD joonestamine, aga Paint-is saab ka kõik tehtud, isegi 3D joonised. Mul läheks AutoCAD oskust vaja täiesti huvi pärast ja kui siin midagi tehakse, et oskaks kaasa rääkida. See aasta ma ei leia aega seda õppida, aga kunagi teen selle raudselt ära.

Mis töötoad see aasta välja panete? Kuidas leiate sobivad töötoad?

Töötoad on meil 7.-12. klassile. Töötubadeks on meil praeguse seisuga 8 töötuba, millest 2 on enda kooli omad-3D printimine ja paadiralli õpetaja Meosiga. Mujalt tulevad siis kaitseväe tuukrid, Nelsoni klubi-kohalikud süstavennad, Mereakadeemia, Meremuuseum, lohesurfamine ja Eesti Energia, kes tuleb rääkima taastuvenergiast. Eesti Energia töötuba on mõeldud rohkem keskkoolile, sest seal tuleb arvutada ja mõelda ning see on kindlasti huvitav, kuid see pole väikestele. Töötoad ei ole lihtsalt meelelahutus, vaid harivad ikka.

Kuidas Te teate, et noori need huvitavad?

Töötubade temaatika on igal aastal võistluse teemaga paigas, sel aastal on mere teema, sest on merekultuuri aasta. Seepärast on võistlusülesanne ja töötoad mereteemalised. On väga keeruline teha selgeks, kas noortele läheb peale või mitte. Kui õpilaste käest küsida, mis neile meeldib, siis ega tegelikult väga suuri vastuseid ei saa. Sellest aastast oleme kaasanud oma meeskonnaga rohkem noori ja küsinud palju nõu ja abi, aga ega noored ei avalda kahjuks väga arvamust.

Kas on olnud piinlikult vähe õpilasi töötoas?

Oleme oma korraldavasse meeskonda kaasanud õpilasi, nii õpilasesindusest, õpilasvolikogust ja ka niisama noorte käest küsinud, et mis neile meeldiks, et ei oleks sellist olukorda, kus töötoas on piinlikult vähe õpilasi. Selline olukord on muidugi tegelikult ka välistatud sellega, et töötoad toimivad peamiselt tundide ajast, kell 13.00 – 15.00 ja mõeldud kõikidele õpilastele alates 7.klassist ning kõik peavad omale töötoa valima. Aga jah, meil on siin käinud igasuguseid põnevaid töötubasid, kus õpilaste osavõtt on olnud vahepeal väike, eks need on olnud ka natuke keerulisemad. Näiteks EstCube-i ja kosmose teemalises töötoas käisid korralikud ülikooli teadurid, aga õpilaste huvi oli selle vastu väga väike.

​Milline tuleb Teie arvates CADrina2016?

Selle aasta CADrina tuleb ikka parem kui eelmise aasta oma ja eelmine aasta oli parem kui üleeelmise aasta oma. Ning järgmine aasta parem on CADrina parem kui see aasta. Sel aastal oleme kaasanud noori tegemistesse ja ettevalmistustesse. Selles mõttes on see aasta eriline. Ja sel aastal on palju energiat kulutatud CADrina võistluse avamisele, seda lavastab Erni Kask. Eriline on sellel aastal veel see, et lisaks Kadrina Keskkoolile osaleb Tartu Tamme Gümnaasium. Siiamaani on Kadrina Keskkool võistelnud ülikoolidega, kuid see aasta saame ka mõõtu võtta teise üldhariduskooliga. Sellest aastast on CADrina ja sport ühendatud, CADrina päeva raames korraldame hommikul spordivõistlusi noortele, et saaks maakonna õpilased kokku sporti tegema, töötubades osalema ja meie kooliga tutvuma ning showd vaatama jääda. See aitab meil tutvustada Kadrina Keskkooli.

Miks Teil selline habe on? Sümboolne?

Eks see habe lihtsalt kasvab. Ja on tõesti juba päris pikk. Rohkem on küll patsis, sest ta on juba nii pikk ja ei allu teisiti, muidugi ta on vahel lahti ka. Eks tal ikka ole mingi sümboolne tähendus, kuna mul on habe kogu aeg olnud ja ta seostub mu mootorrattahuviga. Nüüd juba küll tuntakse mind selle järgi ära.

Kuidas sünnivad CADrina avapaukude tantsud selgitab CADrinaga tihedasti seotud tantsuõpetaja Marge Mägi.

Kuidas tekkis idee selle aasta avapaugu jaoks?

Nii nagu viimastel aastatelgi, kui on teema ees, siis on asi palju lihtsam. Hea muusika on väga tähtis. Samuti peab hea muusika kuulajaid kõnetama ning kõik ülejäänud tuleb ise. Sellel aastal on meil ka mõned rekvisiidid, mille jaoks peab välja mõtlema, kuidas neid efektiivselt kasutada.

Kui igal tantsul on oma kostüüm/riietus, siis kuidas Te selle valite?

Tihtilugu on nii, et mul on riietus tükk maad enne valmis mõeldud kui tants. Kui on hea muusika, ning tuleb ka teema, või siis mõlemad koos, on riietus olnud peaaegu alati ennem valmis mõeldud kui tants ise. Kostüüm on selline asi, mis inspireerib hästi. Kõigepealt tuleb mõelda, kuidas seda kindlat kostüümi just selle kindla tantsuga kasutada, ja alles peale riietuse valimist hakkab tantsu õppimine pihta.

Kuna olete siiani olnud iga avapaugu tantsude autoriks, siis milline on siiamaani teie lemmikuks olnud?

Mul ei ole kindlat lemmikut, sest hiljuti just vaatasin eelnevate tantsude videoid üle ja ma endale positiivseks üllatuseks ei mäletanudki neid kõiki. Igas kavas on midagi sellist lahedat, mis tekitab VAU efekti ning samuti läheb mõnes kohas mõni asi paremini ja mõni halvemini. Aga ei, kindlat lemmikut ei ole mul välja tuua.

Mille järgi valite Te tantsule muusika? Kas on mingisuguseid kindlaid eelistusi muusikastiilile?

See oleneb, ilmselgelt tuleb enne muusika valimist tantsijatega rääkida. Tegelikult tantsude tegemise juures on hea muusika leidmine väga raske. Vahel juhtub ka nii, et kuuled raadiost ja VOHH, see lugu sobib päris hästi. Tihtilugu tuleb enne mõelda, kas lugu on ainult kuulamiseks hea või on laul ka tantsimiseks hea. Need on väga erinevad asjad.

Kuidas te leiate sobivad tantsijad avapaugu jaoks? Kas kõigil on võimalus või sobivad ainult kindlad tantsijad?

Praegu on ikka olnud nii, et kui tegu on minuga, siis on ikka olnud Cadencia tantsijad. Aga olen ka sellele mõelnud, et kui järgmisel aastal tahetakse samuti tantsijaid kasutada, ja praegusel hetkel Cadencia tõmbab oma otsi koomale, siis on järgmine aasta võimalus selline, et kes tahab, see proovib. Ma ei ütle, et see halvem on, aga siis peab ettevalmistuse aeg olema palju pikem.

 

„Avalöögis on kõike“ lubab lavastaja Erni Kask.

Kuidas te sattusite ürituse toimkonda ?
Mind kutsus CAD-rina avalööki lavastama Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani. Muidugi kõige tähtsam on, et olen selle kooli vilistlane.

Kuidas teil ajaga on? Olete väga hõivatud?
2016. aastaga lõpeb minul näitlejana töö ära, on jäänud veel mõned etendused Rakvere teatris..Hetkel aga töötan ka Rakvere teatris välissuhete korraldajana ja teen kultuurisaadet „Koolon“

Kes on need inimesed keda esinemises kasutate?
Need on kooli poolt väljapakutud inimesed. Sain aru et need on Kadrina Keskkooli ühed paremad ja jõulisemad

Minu põhipartner ja sõber Tarmo Keskküll. Tema ametit on raske öelda ta on helilooja, muusikaline kujundaja tetris, teatris töötab helitehnikuna, ta aitab muusikalise poolega CADrina avalöögil.

Rohkem avalöögi kohta?
Avalöögis on kõike, siin on tantsu, instrumentaali muusikat, koori laulu ehk kõike. Teemal Kariibi mere piraadid.

Kristi Aimla, Kadrina Keskkooli huvijuht ja üks CADrina peaorganisaatoritest:  “CADrina on kindel põhjus Kadrina Keskkooli tagasitulekuks“.

Mis on Teie ülesanne CADrinal?

Üldiselt on mul mitmeid ülesandeid. Põhiline on mul reageerida kõigele, mis tuleb ootamatult ja mida tuleb kiiresti lahendada, siis ma pean olema valmis jooksma ja toimetama. Samal ajal ajan meeskondi ja õpilasesindust taga, tegelen bändide, meelelahutustega ning erinevate ülesannetega lava taga. Põhiline on see, et ma teen seda, mida on parasjagu vaja teha.

Mis aastast olete CADrinaga koostööd teinud?

2010. aastast, ehk olen ürituse loomise ajast olnud kohal ning mul on selle üle väga hea meel. Kui ma vahepeal kodus olin, siis üks kindel põhjus, miks tulla Kadrina Keskkooli tagasi tööle, oli CADrina. See on mulle kui mu oma laps, keda ei saa maha jätta.

Mis on Teile kõige meeldejäävamad sündmused CADrinast?

Mulle endale on kõige meeldivamateks aastateks jäänud CADrina 2012 ja 2013. Need mõlemad olid ühed kõige eredamad aastad. 2012 võitis Kadrina Keskkool ise võistluse ja see oli miski, mis jääb mulle eluks ajaks meelde. Kogu võistlus oli üldiselt väga hästi õnnestunud. 2013. on kuidagi teistmoodi südamelähedane, samamoodi kõik asjad sujusid ja sel korral esines Smilers. Mis seal salata, Smilers on mu lemmikbänd. Meeldejäävad sündmused on kindlasti ees CADrina tulevastel aastatel.

Kadrina Keskkooli arvutiõpetaja Holger Bremen ennustab: “25. novembri õhtu CADrina konkursil kujuneb tihedaks rebimiseks”.

Esimene mälestus, mis Teile seoses CADrinaga kohe pähe torkab?

Kõige enne meenub loomulikult esimese CADrina hetk, kui teatati lõplikud tulemused – Kadrina meeskond jättis sel korral ju karika koju. See mürgel, mis saalis selle peale vallandus, oli midagi enneolematut. Ma ei tea, kas esimese võistluse võit rikkus publiku ära, aga taolist kaasaelamist pole hiljem ette tulnud.

Milline on Teie panus CADrinal? Mida täpsemalt teete?

Minu osaks on Kadrina Keskkooli võistlejate ettevalmistamine. Püüan anda võimalikult paljudele piisavad oskused, et nad oleksid suutelised oma kooli esindama. Tihtilugu ongi mõned väga tublid võistlejad jäänud võistkonnast välja, kuna “varumeeste pink” on meil reeglina väga pikk.

Oskate välja tuua ehk mõned nimed, kes sel aastal suure tõenäosusega osalevad või on need juba kindlalt otsustatud?

Võistkonnad moodustavad õpilased ise, seetõttu ma kindlaid nimesid hetkel välja ei pakuks. Ilmselt on esindatud nii 12. kui ka 11. klass ja nagu meie koolis tavaks saanud, ei pane me välja ainult mehiseid võistkondi.

Väike ennustusmäng: milliseks kujuneb 25. novembri õhtu? Kes võidab? Kuidas Kadrina võistkonnal seejuures läheb?

25. novembri õhtu kujuneb otseloomulikult tihedaks rebimiseks, mille absoluutselt kindlasti võidab Kadrina esindus… või keegi teine. Loodetavasti on kohal publik, kes tunneb iga võitja ja iga tulemuse üle rõõmu.

Milliseks kujuneb aga CADrina tulevik?

Seni on igal aastal CADrina kasvanud ja arenenud. Olen kuulnud, et korraldajail on uusi ja põnevaid mõtteid küllaga. Pole kahtlustki, et üritus on tulevikus veelgi suurem, huvitavam ja parem.

Keskkonnaminister Marko Pomerants on väga teadlik, mida CADrina enesest kujutab. Põhjusega – ta on ju festivali patroon.

Kas teil on oma lemmikvõistkond?

Minu lemmik on olnud juba eelmisest aastast peale Kadrina kooli naiskond. Neil pole kahjuks veel õnnestunud finaali pääseda, aga sellegipoolest on nad saanud minult auhinnaks ajakirja „Inseneeria.“ Kingituse mõte on saada noored inseneeriaga kaasa mõtlema ja miks mitte ka tüdrukud. Et miks mitte valida inseneri amet? Vahet ei ole kes joonestab, kas tüdruk või poiss.

Kuidas oli tänavune festival võrreldes eelmise aastaga?

Tegelikult see põhi ja võti on ju samad. Mis tähendab seda, et noored võistlevad. Mis aga on väga äge – kaasatud on ka vilistlased. Näiteks tuukrid, kes on Kadrina Keskkooli vilistlased.

Millal hakkasite CADrina vastu huvi tundma?

Kooli direktori Arvo Pani on see, kes mind kutsus. Põhjus lihtne: ma olen ise inseneri diplomiga. Lõpetasin Tartu ülikooli 1989 geoloogiainsenerina. Mul on kaks poega, kes lõpetanud Tallinna Ülikooli inseneridena. Õppige alati enesele mingi päris amet, millega on võimalik raha teenida.

Kaua olete olnud CADrinaga seotud?

Kui ma hakkan meenutama, milliseid ülesandeid siin on lahendatud, siis alguses oli maja projekteerimine, siis tehti Kadrina järve peale saarele silda. Jalgratast on tehtud, lennukit on ja nüüd siis purjekat. Et viiel korral olen kohal olnud.

Mis tekitab soovi tagasi tulla?

See üritus on mulle elu osaks saanud. Kui tegemist on viimase novembri kuu nädalaga, siis on teada – CADrina on lähenemas. Muuseas, Tartus ülikooli lõpetamise järel oli mu esimene kodu Kadrinas. Elasin siin 6 aastat. Lapsed on aga lasteaed Sipsiku vilistlased.

Miks on CADrina vajalik?

Me oleme selle juba kõik vist selgeks saanud, et Kadrina koolis säilimiseks on vaja saada ka väljastpoolt õpilasi. Missioon, on, et õpilased tahaksidki inseneriks õppida.

Kuhu CADrina tulevikus jõuab?

Oht on muidugi, et korraldajad väsivad. Aga samas on võimalus, et tulevad uued korraldajad ja üritus muutub. Ja see äkki olekski hea variant, et üritus püsiks, kui noored tuleksid peale.

“CADrina Kadrina visiitkaardiks, Eesti esimeseks kadripäevafestivaliks!” Soovitab Rein Sikk, kooli meediagrupi juht, vallalehe toimetaja.

Tänavune, seitsmes Kadrina Keskkooli CADrina konkurss: see on midagi enamat kui esimene arvutijoonestamise võistlus aastal 2010. Nüüdsel ITi – ja nutifestivalil, kadripäevasel CADrinal Kadrina Keskkoolis on vägev potentsiaal saada kogu valda haaravate Kadrina kandi tunnuspidustuste visiitkaardiks ja emapuuks, tuntuse tugisambaks.

Täna tähendab CADrina juba spordivõistlusi, töötubasid, koolirahva kultuuritippude võimast avapauku ja joonestamisvõistlust koos vinge kontserdiga, kuhu kõikjale oodatud Kadrina ja CADrina uudistajad lähedalt ja kaugelt.

Siit ongi aeg ülevallaliselt edasi minna, et CADrina loodud tähelepanu fookusse tõmmata teisigi tublisid tegijaid. Et lisaks eelmainitud kooli ja spordihoone sündmustele toimuksid kogu valla kultuurisfääris tähelepanu äratavad ja pilku püüdvad kadripäevapidustused, millesarnaseid mujal ei ole. Ja kes siis veel kui mitte püha Kadri nimega vald peaks korraldama näiteks ülemaalist kadrisantide konkurssi või kokkutulekut? Või siis Kadri kultuse teemalised (kunsti)näitused, aruteluõhtud, häppeningid? Muud ettevõtmised vilja-, karja-, pereõnne suurendamiseks. Siin võiks olla võimalusi edasi minekuks, sest kadripäevaga seotud nišš on Eesti kultuurikalendris tühi, ootab täitmist.

Mõnusat mõtlemist, tarmukat tegutsemist soovides.

CADrinal osales ka kultuuriminister Indrek Saar, kes oli üritusel esimest korda,  kuid kes ennustab peale kohapeal nähtut CADrinale õitsvat tulevikku.

Kas teadsite juba varem, et avapauku lavastab Erni Kask?

Nägin Erni Kaske saalis ja kahtlustasin, et see võib tema abiga tehtud olla.

Kas ürituse jooksul on juba välja tulnud oma lemmikvõistlejad?

Eks ma hoian ikka omadele pöialt. Kohalikud ja ikka Kadrina omad.

Kuidas tärkas teie huvi CADrina vastu?

Minu teadvuses on see üritus juba esimesest korrast peale. Kohaliku lehe ja kohalike juttude põhjal. Selle kooliga on minul ka isiklik suhe, näiteks tütar käib siin koolis. Huvitav oli nüüd siia tulla ja näha ka kohapeal, kuidas siin asi käib.

Kes teid kutsus?

Kooli direktor ja argument oli see, et kuna on merekultuuri aasta ja kultuuriministeerium on selles „süüdi“, siis kohal võikski olla kultuuriminister.

Kui teid poleks kutsutud, kas siis oleksite tulnud?

Kes seda teab, kuna tööpäev on mul selline, et tuleb veel Tallinnasse tagasi sõita, siis ei oska öelda.

Mis tekitab tunde siia taas tagasi tulla?

Juba selle avalöögi pärast tasuks tagasi tulla, näha mis järgmine aasta toimub. Iseenesest on ülesande püstitus põnev, just see, kuidas püstitada ülesannnet, et oleks seotud merekultuuri aastaga. Ja kuna järgmine aasta on laste ja noorte kultuuri aasta siis oleks põnev teada, mis teema üritusele tuleb.

Kas see üritus oleks teie jaoks oluline kui te poleks kultuuriminister?

Ja kindlasti, kuna ma olen Kadrina valla elanik. Ja tahan ikka kursis olla.

Kes hoiab teid üritusega kursis?

Ma loodan, et mõnda aega hoiab mind kursis minu tütar.

Millis tuleviku ennustate CADrinale?

Õitsvat

Kui palju festivaliõhtul esinenud  Karl-Erik Taukar CADrinast tegelikult teab?

Kas teate mis on CADrina ja mis on joonestamine?

Ma nii palju tean, et see on mingi kift tarkvara mille abil saab joonestada. Kui kohale tulin siis hakkasin ka kohe uurima, mis toimub. Meie võõrutaja, kes meid siin vastu võttis, ikka rääkis millega siin tegeletakse. Ja et TTK võitis. Alati kui ma lavale lähen viin ennast kurssi, et kellele ma laulma hakkan.

Olete varem Kadrinas käinud?

Ja, ma olen siin samas koolimajas käinud kooli kontserti andmas. See oli kas 2015 või 2014 aastal.

Kas teile on ka võimalus töövarjuks tulla?

Üldiselt on mul on olnud ühel päeval korraga kolm töövarju. Mul on tõsine mõte, et mingil aastal rendin endale väikebussi ja siis sõidan oma 25 töövarjuga mööda linna ringi. Näitan, kuidas siis muusiku elu käib. Aga see on alles plaan.

Kuidas hakkasite täiskohaga muusikuks?

See muusika igapäevaseks tööks muutus, seda ei saanud nagu ette planeerida. Kitarrimänguga tegelen juba 15 aastat. See, mis viimase 4 aasta jooksul toimunud on lihtsalt avalikkusele tuttavam. Noortebändides osalesin juba ammu.

Kust sai kutselise muusiku tee alguse?

2012 ja Eesti otsib superstaari

Kas laulmisest, kontsertidest ka tüdimust on?

Üldsegi mitte. Väga hea meelega teen seda, ootan alati millal saab laulda. Kui vahest on pikem paus kontsertidel sees siis juba unistan, et oh saaks jälle lavale minna.

Kuidas läks CADrina esinemine? Milline oli publik?

Kõik läks hästi. Rahvas oli mõnus ja laulis kaasa. Minu arust oli publiku energia väga hea.

CADRINA IT- JA NUTIFESTIVAL

KIRJUTA MEILE


  CADrina eestvedajad leid siit:

  Arvo Pani

  Kadrina Keskkooli direktor
  arvo@kadrina.edu.ee
  telefon 50 94 734

  Juhan Viise

  Aru Grupp AS-i juhataja
  Cadrina idee algataja
  juhan.viise@arugrupp.ee

  Kristi Aimla

  Kadrina Keskkooli huvijuht
  kristi.aimla@gmail.com

  Raimo Maasik

  Kadrina Keskkooli info- ja projektijuht
  raimo@kadrina.edu.ee